Trường tiểu học Nam Lợi tham gia Hội thi Văn hóa – Văn nghệ – TDTT các trường THCS, TH, MN miền 5 chào mừng mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam với bài dân vũ trên nền nhạc: “Tổ quốc gọi tên mình”

https://youtu.be/elHt5WMz_NA