LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25. NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25: Từ ngày 19/01/2024 đến 24/02/2024

– Thực hiện chương trình tuần 25.

– Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 19/02/2024 – Chào cờ– Duyệt giáo án

– Lên lớp

GH + VP – Lên lớp

– Luyện tập TDTT.

– Tập trung luyện thi TNTV (cả tuần)

GH + VP
Thứ Ba 20/02/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp

– Kiểm tra chuyên đề đ.c Quỳnh Trang.

GH + VP
Thứ Tư 21/02/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên Lớp  GH + VP
Thứ Năm 22/02/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp

– Kiểm tra toàn diện đ.c Duyên.

 GH + VP
Thứ Sáu 23/02/2024 – Lên lớp  

– Bình tuần 

 GH + VP – Lên lớp     GH + VP
Thứ Bảy 24/02/2024  – SHCM theo điểm trường.