THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM LỢI XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “ KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ BẰNG ẢNH TƯ LIỆU: CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2 THÁNG 9 NĂM 1945”

https://youtu.be/ZdLX9l3wAfU