LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26. NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26: Từ ngày 26/02/2024 đến 02/03/2024

– Thực hiện chương trình tuần 26.

– Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

– Học sinh thi toán tiếng việt cấp huyện từ lớp 1 đến lớp 5 (phụ trách phòng máy: GV Tin)

– Các lớp cho học sinh tập luyện TNTV.

– Thi IOE lớp 3, 4, 5

– Hội thảo SGk lớp 5

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 26/02/2024 – Chào cờ– Duyệt giáo án– Lên lớp GH + VP – Lên lớp– Các lớp cho học sinh tập luyện TNTV. GH + VP
Thứ Ba 27/02/2024 – Lên lớp– GV dạy văn hóa lớp 5 hội thảo giới thiệu SGK cánh diều lớp 5. GH + VP – Lên lớp– Khảo sát TDTT– GV Tin, CN, ÂN,MT,TD hội thảo giới thiệu SGK cánh diều lớp 5. GH + VP
Thứ Tư 28/02/2024 – Lên lớp– GV văn hóa Lớp 5, CN, TA hội thảo giới thiệu SGK lớp 5. GH + VP – Câu lạc bộ hoạt động.– GV văn hóa Lớp 5 từ 13h30 đến 13h55; GVTA, Tin, TD, MT, ÂN hội thảo giới thiệu SGK lớp 5– Thi bài viết chữ đẹp số 6
 
 GH + VP
Thứ Năm 29/02/2024 – Lên lớp– GV văn hóa Lớp 5 từ 8h đến 9h15; GVTA, Tin hội thảo giới thiệu SGK lớp 5 GH + VP – Lên lớp.  GH + VP
Thứ Sáu 01/03/2024 – Lên lớp    GH + VP – Lên lớp     GH + VP
Thứ Bảy 02/03/2024  – Thi IOE khối 3,4,5 vòng cấp huyện.Phụ trách phòng máy: (GV tiếng Anh)