LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 – NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 – Nghỉ tết Nguyên Đán năm 2024

TUẦN 24: Ôn tập 2 – Nghỉ tết      NĂM HỌC: 2023 – 2024

Thứ Ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai 12/2

3-1

– GV, HS nghỉ tết BGH, nhân viên – GV,HS nghỉ tết BGH, nhân viên
Ba 13/2

4-1

– GV, HS nghỉ tết

– Nộp báo cáo sau tết.

PT: đ/c Thúy.

BGH, nhân viên  

– GV, HS nghỉ tết

 

BGH, nhân viên
14/2

5-1

 

– GV, HS nghỉ tết

 

BGH, nhân viên  

– GV, HS nghỉ tết

 

BGH, nhân viên
Năm 15/2

6-1

– Lên Lớp

– Khai xuân ĐT1

– Khai xuân ĐT2

BGH, nhân viên – Lên Lớp

 

BGH, nhân viên
Sáu 16/1

 

– Lên Lớp BGH, nhân viên  

– Lên Lớp

 

BGH, nhân viên
Bảy 17/1

 

 

 

BGH, nhân viên