LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 – Nghỉ tết Nguyên Đán 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 – Nghỉ tết Nguyên Đán 2024

TUẦN 23: – Ôn tập

                 – Nghỉ tết    

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 05/02/2024 – Chào cờ

– Duyệt giáo án

– Lên lớp

BGH + VP – Lên lớp BGH + VP
Thứ Ba 06/02/2024 – Sơ kết học kì I với GV

– HS nghỉ tết

BGH + VP – HS nghỉ tết BGH + VP
Thứ Tư 07/02/2024 – HS nghỉ tết

– SHCM trực tuyến

BGH + VP – HS nghỉ tết BGH + VP
Thứ Năm 08/02/2024 – HS nghỉ tết BGH + VP – HS nghỉ tết  BGH + VP
Thứ Sáu 09/02/2024 – HS nghỉ tết  BGH + VP – HS nghỉ tết  BGH + VP
Thứ Bảy 10/02/2024  – HS nghỉ tết   BGH + VP  – HS nghỉ tết