LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22. NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22: Từ ngày 29/01/2024 đến 03/02/2024

– Thực hiện chương trình tuần 22.

– Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

– Luyện tập TDTT

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 29/01/2024 – Chào cờ– Duyệt giáo án

– Lên lớp

GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Ba 30/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư 31/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên Lớp  GH + VP
Thứ Năm 01/02/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp.  GH + VP
Thứ Sáu 02/02/2024 – Lên lớp    GH + VP – Lên lớp     GH + VP
Thứ Bảy 03/02/2024