LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21. NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21: Từ ngày 22/01/2024 đến 27/01/2024

– Thực hiện chương trình tuần 21.

– Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

– Luyện tập TDTT

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 22/01/2024 – Chào cờ

– Duyệt giáo án

– Lên lớp

GH + VP – Lên lớp

– Tập trung thi Trạng nguyên tiếng việt 

GH + VP
Thứ Ba 23/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư 24/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên Lớp  GH + VP
Thứ Năm 25/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp.  GH + VP
Thứ Sáu 26/01/2024 – Lên lớp – Thi hương Trạng nguyên Tiếng việt dành cho học sinh tiểu học cấp huyện năm học 2023-2024.   GH + VP – Lên lớp   

– Thi hương Trạng nguyên Tiếng việt dành cho học sinh tiểu học cấp huyện năm học 2023-2024. 

 GH + VP
Thứ Bảy 27/01/2024