LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20. NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20: Từ ngày 15/01/2024 đến 20/01/2024

– Thực hiện chương trình tuần 20.

– Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

– Luyện PTNL cấp tiểu học

– Luyện thi trạng nguyên Tiếng việt

– Luyện tập TDTT

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 15/01/2024 – Chào cờ

– Duyệt giáo án

– Lên lớp

GH + VP – Lên lớp– Tập trung thi Trạng nguyên tiếng việt (Cả tuần) GH + VP
Thứ Ba 16/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư 17/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên Lớp– Duyệt thi PTNL  GH + VP
Thứ Năm 18/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp.  GH + VP
Thứ Sáu 19/01/2024 – Lên lớp 

– HS thi cờ vua

– Bình tuần 

 GH + VP – Lên lớp 

– Thi PTNL tại Nam Tiến  

 

 GH + VP
Thứ Bảy 20/01/2024