LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19. NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19: Từ ngày 08/01/2024 đến 13/01/2024

– Thực hiện chương trình tuần 19.

– Khảo sát cuối học kỳ I

– Báo cáo EQMS

– Hoàn thiện CSDL ngành

– Luyện PTNL cấp tiểu học

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 08/01/2024  – Khảo sát cuối học kỳ I GH + VP – Khảo sát cuối học kỳ I GH + VP
Thứ Ba 09/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư 10/01/2024 – Lên lớp– Báo cáo EQMS– Hoàn thiện CSDL ngành GH + VP – Lên Lớp  GH + VP
Thứ Năm 11/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp.  GH + VP
Thứ Sáu 12/01/2024 – Lên lớp – Bình tuần điểm trường 1  GH + VP – Lên lớp         – Bình tuần điểm trường 2  GH + VP
Thứ Bảy 13/01/2024  – Luyện PTNL cấp tiểu học