LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18. NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18: Từ ngày 01/01/2023 đến 30/12/2023

– Thực hiện chương trình tuần 18.

– Thi PTNL cấp tiểu học

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 01/01/2024  

– Nghỉ tết dương lịch

GH + VP – Nghỉ tết dương lịch GH + VP
Thứ Ba 02/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư 03/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên Lớp

– Hội thảo về chương trình sách giáo khoa lớp 4 tại TH Nam Thanh (TP: Gv lớp 4)

 GH + VP
Thứ Năm 04/01/2024 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp.  GH + VP
Thứ Sáu 05/01/2024 – Lên lớp – Bình tuần điểm trường 1  GH + VP – Lên lớp         

– Bình tuần điểm trường 2

 GH + VP
Thứ Bảy 06/01/2024