Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Lợi

Địa chỉ: Thôn Ngọc Tỉnh , xã Nam Lợi , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Nhị   – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại:  03503920012 – Email: tieuhocnamloi2@gmail.com