THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 2021 – 2022

      Chúc mừng các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Violympic cấp Quốc gia năm học 2021 – 2022. Cô trò trường Tiểu học Nam Lợi vô cùng vinh hạnh khi đón nhận kết quả rất đáng trân trọng của các em học sinh tham gia kỳ thi Violympic cấp Quốc gia do các cô giáo chủ nhiệm các khối lớp đã đạt được. Cụ thể. Tổng thành tích của toàn trường là 110 em được giải các cuộc thi. Trong đó nổi bật trong cuộc thi Violympic cấp Quốc gia năm học 2021 – 2022 có giải Bạc: 10, Đồng: 20, Khuyến khích: 14. Tổng 44. Khi biết được kết quả thi của các em Ban giám hiệu nhà trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô giáo chủ nhiệm các lớp và các em học sinh không ngừng tập trung ôn tập để có thành tích như ngày hôm nay.

2022_08_11 08_39 Office Lens 2022_08_11 08_37 Office Lens 2022_08_11 08_40 Office Lens 2022_08_11 08_41 Office Lens 2022_08_11 08_42 Office Lens 2022_08_11 08_43 Office Lens 2022_08_11 08_44 Office Lens 2022_08_11 08_44 Office Lens (1) 2022_08_11 08_45 Office Lens 2022_08_11 08_46 Office Lens 2022_08_11 08_48 Office Lens 2022_08_11 08_49 Office Lens 2022_08_11 08_50 Office Lens 2022_08_11 08_50 Office Lens (1) 2022_08_11 08_51 Office Lens 2022_08_11 08_51 Office Lens (1) 2022_08_11 08_52 Office Lens 2022_08_11 08_52 Office Lens (1) 2022_08_11 08_52 Office Lens (2) 2022_08_11 08_52 Office Lens (3) 2022_08_11 09_10 Office Lens 2022_08_11 09_11 Office Lens 2022_08_11 09_11 Office Lens (1) 2022_08_11 09_11 Office Lens (2) 2022_08_11 09_12 Office Lens 2022_08_11 09_12 Office Lens (1) 2022_08_11 09_13 Office Lens 2022_08_11 09_13 Office Lens (1) 2022_08_11 09_13 Office Lens (2) 2022_08_11 09_14 Office Lens 2022_08_11 09_14 Office Lens (1) 2022_08_11 09_14 Office Lens (2) 2022_08_11 09_15 Office Lens 2022_08_11 09_15 Office Lens (1)