LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5. NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5: Từ ngày 02/10/2023 đến 07/10/2023

 CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid.

– Thực hiện chương trình tuần 05.

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 02/10/2023 – Chào cờ– Lên lớp GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Ba 03/10/2023 – Lên lớp– KT họp tại PGD về hướng dẫn quản lý thu chi năm học 2023 – 2024 GH + VP – Lên lớp– HT, GVTD họp tại PGD về việc tổng kết công tác GDTC năm học 2022 – 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. GH + VP
Thứ Tư 04/10/2023 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp  GH + VP
Thứ Năm 05/10/2023 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp  GH + VP
Thứ Sáu 06/10/2023 – Lên lớp          – Bình tuần điểm trường 1  GH + VP – Lên lớp  – Bình tuần điểm trường 2  GH + VP
Thứ Bảy 07/10/2023  Hội nghị CB, VC và người lao động năm học 2023 – 2024.