KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2023

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TIỂU HỌC NAM LỢI

Số: 27/KH-THNL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Lợi, ngày 29 tháng 05 năm 2023

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2023

Thực hiện Quyết định 535/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Hướng dẫn số749/HD-SGDĐT ngày 09/5/2023của Sở GD&ĐT về việc tổ chức hoạt động hè năm 2023.

Trường Tiểu học Nam Lợi xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Mục đích.

– Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục (CSGD), gia đình và toàn xã hội đối với công tác quản lí, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh (gọi tắt là học sinh) trong dịp hè năm 2023; tạo tâm thế phấn khởi cho học sinh, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2023-2024;

 – Tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho học sinh trong dịp hè; giúp các em có kỳ nghỉ an toàn, vui, khoẻ, bổ ích.

– Tích cực phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền, các tổ chức xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCSHCM), Hội Đồng đội và các ngành liên quan tại địa phương thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động cho học sinh của địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hè của đơn vị mình, báo cáo các cấp quản lý, thông báo cho nhân dân địa phương được biết.

 2.Yêucầu
 – Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí; tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các em học sinh tham gia có sự nhất trí của cha mẹ học sinh, không áp đặt; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh và dịch COVID-19.

 – Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội cho học sinh; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới.
II. Nội dung hoạt động

  1. Phối hợp bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

– Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè, kế hoạch hoạt động hè của địa phương, nhà trường đến toàn thể cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn.

– Nhà trường chủ động phối hợp với Đoàn TN của trường và đoàn xã xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè. Đề nghị các tổ chức Đoàn, Đội tại địa phương nhận xét, đánh giá học sinh, sinh viên sau kỳ nghỉ hè.

– Nhà trường lập đường dây nóng tiếp nhận những thông tin, xử lý những tình huống bất thường (đặc biệt là số điện thoại cứu nạn, cứu hộ tại địa phương); thông báo đường dây nóng cho học sinh và cha mẹ học sinh để liên hệ khi cần thiết.

* Bàn giao việc quản lý học sinh về địa phương và gia đình

Thời gian: ngày 25/5/2023

* Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động hè trong nhà trường.

 Học sinh nghỉ hè tại gia đình và địa phương từ ngày 25/5/2023

Trong thời gian này: Nhà trường vẫn mở cổng trường lấy sân trường và các phòng Thư viện, Tin học, Âm nhạc làm sân chơi cho học sinh để tạo điều kiện cho học sinh và nhân dân đến học tập, nghiên cứu (cụ thể cho HS các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 4 đến trường đọc sách theo lịch của các khối đăng kí).

  1. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức pháp luật. 

2.1. Triển khai các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2023.

2.2. Tổ chức các hoạt động tham quan học tập, các di tích lịch sử, văn hóa… giao lưu với cựu chiến binh, các cán bộ cách mạng lão thành; tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, đặc biệt tiếp tục chăm sóc di tích lịch sử văn hóa, cách mạng và công trình ghi công liệt sỹ (Dọn vệ sinh, làm cỏ khu nghĩa trang liệt sỹ Nam Lợi, Nam Quan).

2.3. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè cho học sinh, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh…; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; phòng chống ma tuý; phòng chống tội phạm; phòng chống các tệ nạn xã hội; phòng chống xâm hại, lạm dụng trẻ em, giáo dục kỹ năng sống theo, kỹ năng giao tiếp cho học sinh …

2.4. Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Công an, Chính quyền địa phương, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những học sinh chưa ngoan. Phối hợp với gia đình quản lý con em trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như buôn bán sử dụng ma tuý, đua xe, đánh điện tử và các tệ nạn khác.

  1. Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.

3.1. Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở câu lạc bộ, thư viện, nhà văn hoá, sân chơi thể thao… của cơ sở ttheo lũy tre xanh của địa phương, nhà trường.

3.2 Tổ chức các hoạt động giao lưu trong trường lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian phù hợp lứa tuổi học sinh.  

3.3. Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khoẻ.

3.4. Bố trí cán bộ mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo, tài liệu…
4. Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục Kĩ năng sống POKI và các câu lạc bộ trong hè 2023 cho học sinh.

– Tổ chức cho học sinh thực hiện chương trình giáo dục kĩ năng sống POKI : Có kế hoạch cụ thể sau  (Theo sự chỉ đạo của cấp trên)

Tổ chức cho học sinh học câu lạc bộ Mỹ thuật.

+ Đối tượng: Học sinh từ khối 1 đến khối 5: Đã đăng ký vào ngày 25/5/2023 của phụ huynh (Những HS có đơn đăng kí).

+ Giáo viên: Những đ/c GV đã đăng ký.

– Tổ chức cho Học sinh tham gia câu lạc bộ đọc sách:

+ Đối tượng: Học sinh từ khối 1 đến khối 5: Đã đăng ký vào ngày 25/5/2023 của phụ huynh (Những HS có đơn đăng kí).

Chú ý:

– Nhà trường cam kết không tổ chức dạy thêm – học thêm dưới bất kỳ hình thức nào cả trong và ngoài nhà trường kể từ thời gian bắt đầu nghỉ hè theo quy định cho đến hết ngày 15/8/2023.

– Các hoạt động trên tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện của PHHS, không bắt buộc bất cứ học sinh nào hay hoạt động câu lạc bộ nào cả.

Phân công cán bộ giáo viên trực trường trong hè 2023.

* Điểm trường số 1 khu Nam Lợi, kèm theo số điện thoại của người thường trực.

TT Họ và tên Chức vụ/ Số điện thoại GV Các Tổ chuyên môn Thời gian GC
1 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV tổ 1 Từ 1/6 đến 10/6
Nguyễn Thị Lan Hương VP – 0943018932
2 Hoàng Thị Huyền PHT – 0916426730 GV tổ 2 + Tổ 3 Từ 11/6 đến 21/6
Nguyễn Văn Tân YT – 0912932609
3 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV tổ 4 Từ 22/6 đến 2/7
Nguyễn Thị Lan Hương VP – 09430189332
4 Hoàng Thị Huyền PHT- 0916426730 GV môn  chuyên Từ 3/7 đến 13/7
Đỗ Thị Thanh Thảo YT – 0912932609
5 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV tổ 5  Từ 14/7 đến 24/7 
Nguyễn Văn Tân YT – 0912932609
6 Nguyễn Thị Lan Hương  0943018932 Làm công việc trực thư viện và phát hành sách trong hè
7 Đỗ Thị Thanh Thảo 0915097776 Làm công việc kế toán trong hè 2023

 

* Điểm trường số 2 khu Nam Quan, kèm theo số điện thoại của người thường trực.

TT Họ và tên Chức vụ/ Số điện thoại GV các tổ chuyên môn Thời gian

GC

1 Vũ Thị Thúy PHT- 0984007126 GV tổ 1 Từ 1/6 đến 10/6
Bùi Thị Ánh VP – 0349723601
2 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV tổ 2 + Tổ 3 Từ 11/6 đến 21/6
Nguyễn Thị Lan Hương YT – 0943018932
3 Vũ Thị Thúy PHT- 0984007126 GV tổ 4 Từ 22/6 đến 2/7
Đỗ Thị Thanh Thảo VP – 0915097776
4 Lưu Thị Minh Hương HT- 0945836378 GV môn  chuyên Từ 3/7 đến 13/7
Bùi Thị Ánh VP – 0349723601
5 Vũ Thị Thúy PHT- 0984007126  GV tổ 5  Từ 14/7 đến 24/7   
Đỗ Thị Thanh Thảo VP – 0915097776
6 Nguyễn Thị Lan Hương  0943018932 Làm công việc trực thư viện và phát hành sách trong hè
7 Đỗ Thị Thanh Thảo 0915097776 Làm công việc kế toán trong hè 2023

 

 Văn phòng, giám hiệu trực giải quyết các công việc hành chính; làm, nộp báo cáo các cấp. Nếu không thuộc thẩm quyền thì liên lạc với hiệu trưởng để giải quyết.

Giáo viên trực quan sát trường, cây cối…. Khi trường có công việc báo cho ban giám hiệu; Tổ trưởng. Khi nghe có báo bão về Nam Định thì yêu cầu 100% CB, GV, NV đến chống bão. Sau khi bão tan đến dọn dẹp.

Mọi công việc khác nhà trường sẽ gửi qua hộp thư thnamloi@gmail.conn và tieuhocnamloi2@gmail.com.

                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                            Lưu Thị Minh Hương