CỔNG TRƯỜNG ATGT

Thực hiện Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới; Công văn số 1056/UBND-VP5 ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảoTTATGT Quý IV năm 2023, Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh Nam Định; Kế hoạch 67/KH-BATGT ngày 26/10/2023 của Ban ATGT tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Nam Định năm 2023. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, Trường tiểu học Nam Lợi xây dựng mô hình “Cổng trường An toàn giao thông”. Đây là mô hình nhằm giúp học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tham gia giao thông, không những vậy, qua việc làm trên đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh và người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc hơn khi tham gia giao thông.

z4842520709836_ad2ad4572073201051fe00c0b6776699 z4857640900532_fdf3ea6649fa589ca1b08a5a284aadde z4857640922981_a9a46169db4eb8a4c845dd910c1efaa5 z4857746281034_fb95d7f9a02d08704798056f42e312d2 z4857746318664_7365300e044513fcd4d1a992e8ed2378 z4857746428555_c97e278cb8ebac1f1d91ef9257ff0c5e z4857746581324_f8180e7f6e61c77b56dad337ff726ca8 z4857746669169_846109df287539a5239feb6ae217e9d8