LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 25: Từ ngày 21/02/2022 đến 27/02/2022 – Thực hiện dạy học trực tiếp và chống dịch Covid19 (cả tuần)  Thứ / Ngày
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 14:     Từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021 – Thực hiện dạy học và chống dịch Covid19 (cả tuần)  Thứ / Ngày
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 11:     Từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021 – Thực hiện dạy học trực tuyến vì Covid19 diễn biến phức tạp. (cả tuần)  Thứ / Ngày
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 07:     Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021 Phòng chống dịch bệnh Covid 19: Yêu cầu GV, HS, Phụ huynh đến trường thực hiện nghiêm 5 K. Thực hiện…