TUYỂN SINH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

TUYỂN SINH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày đầu tiên đi học là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành trong cuộc đời mỗi người. “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường …” Mỗi khi nghe câu hát…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33: Từ ngày 17/04/2023 đến 22/04/2023 – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid. – Thực hiện chương…