TUYỂN SINH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

TUYỂN SINH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày đầu tiên đi học là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành trong cuộc đời mỗi người. “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường …” Mỗi khi nghe câu hát…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 27: Từ ngày 07/03/2022 đến 12/03/2022 – Thực hiện dạy học trực tuyến để chống dịch Covid19 (cả tuần)    Thứ / Ngày