HỘI THI PTNL CẤP TRƯỜNG

HỘI THI PTNL CẤP TRƯỜNG

Thực hiện theo công văn số 1679/ KH- SG&ĐT tỉnh Nam Định ngày 22/ 9/ 2023 về tổ chức Hội thi PTNL HS tiểu học. Thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Nam Lợi,…
KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

       Dân tộc Việt Nam đã lưu giữ một truyền thống tôn sư trọng đạo, một nét đẹp tinh tế mà qua các thế hệ đã được kế thừa và phát triển. Câu ca…
CỔNG TRƯỜNG ATGT

CỔNG TRƯỜNG ATGT

Thực hiện Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối…