LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

Khép lại một nửa chặng đường của năm học 2023 – 2024, ngày thứ hai vừa qua (5/2), trường tiểu học Nam Lợi đã tổ chức buổi Lễ Sơ kết Học kỳ I để cùng nhìn lại những thành quả đạt…
CỔNG TRƯỜNG ATGT

CỔNG TRƯỜNG ATGT

Thực hiện Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối…