TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ 2022

TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ 2022

   Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 66-HDLT/BTGTU-SGD&ĐT ngày 18/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục & Đào tạo; Kế hoạch số 08-KH/BTG ngày 22/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ…
Chi bộ trường Tiểu học Nam Lợi.

Chi bộ trường Tiểu học Nam Lợi.

Chi Bộ Trường Tiểu học Nam Lợi DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM LỢI STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1 Lưu Thị Minh Hương Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng 2