LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29: Từ ngày 20/03/2023 đến 25/03/2023 – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid. – Thực hiện chương…
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI Phần I: TỔNG QUAN Giới thiệu Đoàn đánh giá ngoài Trường Tiểu học Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5: Từ ngày 03/10/2022 đến 08/10/2022 – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid. – Thực hiện chương…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 LỊCH CÔNG TÁC: Từ ngày 29/08/2022 đến 03/09/2022 Tuần 5: – Dạy kĩ năng sống        …
TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ 2022

TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ HÈ 2022

   Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 66-HDLT/BTGTU-SGD&ĐT ngày 18/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục & Đào tạo; Kế hoạch số 08-KH/BTG ngày 22/7/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ…