Lịch công tác tuần 27

Tháng Ba 15, 2021 11:12 sáng

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 27               Trực Tuần: Khu A: 4C; Khu B: 3C

Từ ngày 15/3/2021 đến 21/3/2021

  • Thực hiện chương trình tuần 27.
  • Đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định.
  • Rèn kỉ cương trường lớp, LĐVS trường lớp.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai15/3/2021 – Thực hiện tốt phòng chống covid-19 trong cả tuần.– Chào cờ (Hội ý GV khu A).– Duyệt giáo án tuần 27                                                                     – Lên lớp. GH+VP – Lên lớp.– Hoàn thiện hồ sơ KĐCL.– Tập huấn HSG TDTT tại THCS Nam Hùng: đ.c Sỹ dẫn HS. GH + VP
Thứ Ba 16/3/2021 – Lên lớp. GH + VP – Lên lớp. GH + VP
Thứ Tư 17/3/2021 – Lên lớp. GH + VP – Các CLB hoạt động.– Đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD-ĐT.– Tập huấn HSG TDTT tại THCS Nam Hùng: đ.c Sỹ dẫn HS. GH + VP
Thứ Năm  18/3/2021 – Lên lớp. GH + VP – Lên lớp.  GH + VP
Thứ Sáu 19/3/2021  – Lên lớp. (Hội ý GV khu A).– 15 phút truy bài: GH, GV, NV, HS tổng vệ sinh trường lớp. GH + VP  – Lên lớp. (Hội ý GV khu B).– Tập huấn HSG TDTT tại THCS Nam Hùng: đ.c Sỹ dẫn HS. GH + VP
Thứ Bảy 20/3/2021 – KTGHK 2: Môn T+TV lớp 4;5. GH + VP
Chủ nhật21/3/2021  GH + VP – Tập huấn HSG TDTT tại THCS Nam Hùng: đ.c Sỹ dẫn HS.

Mời các thầy cô Dowload lịch công tác tại đây: LỊCH CÔNG TÁC Tuần 27