Phân công trực hè 2018

Tháng Sáu 8, 2018 10:12 sáng

UBND xã Nam Lợi                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường tiểu học Nam Lợi                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG TRONG DỊP HÈ 2018

Để đảm bảo an ninh, an toàn trường học và diễn ra các hoạt động trong thời gian nghỉ hè năm 2018; trường Tiểu học Nam Lợi phân công cán bộ – giáo viên và nhân viên trực trường trong 02 tháng hè cùng với ông bảo vệ như sau:

  1. Đối với CB-GV-NV:
STT Họ và tên Chức vụ GV kết hợp Thời gian trực GC
1 Lưu Thị Minh Hương Hiệu trưởng GV tổ 1 Từ 01/6 -15/6/2018  
Nguyễn Thị Kiều Oanh Kế toán
2 Hoàng Thị Huyền P. HT GV tổ 2+3 Từ 15/6 – 30/6/2018  
Vũ Thị Thanh VP
3 Lưu Thị Minh Hương Hiệu trưởng GV tổ 4+5 Từ 01/7 – 15/7/2018  
Nguyễn Văn Tân YT
4 Hoàng Thị Huyền P. HT GV tổ 2,3 +GV tổ 4.5 Từ 15/7 – 30/7/2018  
Nguyễn Thị Kiều Oanh,Vũ Thị Thanh Kế toán
5 Nguyễn Thị Kiều Oanh Kế toán           Làm công việc kế toán trong hè
6 Vũ Thị Thanh VP Làm công việc phát hành sách trong hè cho GV và HS, mở cửa thư viện trong những ngày trực.
  1. Đối với người bảo về nhà trường: thường trực 24/24 giờ.
  • Đề nghị cácc đồng chí CB-GV-NV nhận nhiệm vụ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Khi có công việc hay sự cố xảy ra thì điện thoại cho Hiệu trưởng. Bộ phận giám hiệu, văn phòng trực giải quyết các công việc hành chính: như làm báo cáo, nộp báo cáo lên các cấp khi có yêu cầu; nếu cần liên lạc với BGH để giải quyết.
  • Trong thời gian nghỉ hè: Khi có bão gió đề nghị toàn bộ CB-GV-NV đến trường để chống bão và dọn dẹp sau khi bão tan.
  • Lịch trực hè được đăng tải trên Webside của nhà trường, gửi trên Gmail và báo cáo về UBND xã để cônng an xã kết hợp cùng nhà trường đảm bảo an ninh cho nhà trường.

Nam Lợi, ngày 01 tháng 6 năm 2018

Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                      Lưu Thị Minh Hương

Mời các thày Dowload tại đây: Phân công trực hè 2018