Phân công lịch trực tết Kỷ Hợi – 2019

Tháng Một 26, 2019 9:24 sáng
UBND xã Nam LợiTrường TH Nam Lợi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

(V/v phân công CBGV trực trường dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019)

 

TT Họ và tên GV Ngày trực (Âm lịch) Số điện thoại  Ghi chú
Từ 07h ngày…. Đến 07h ngày….
1 Lưu Thị Minh HươngVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 27 tháng 12 28 tháng 12 0945836378
2 Trần Thị NgaVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 28 tháng 12 29 tháng 12 0919738703
3 Nguyễn Thị Kiều OanhVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 29 tháng 12 30 tháng 12 0946533318
4 Vũ Thị ThanhVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 30 tháng 12 01 tháng 01 0912727038
5 Hoàng Thị HuyềnVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 01 tháng 01 02 tháng 01 0916426730
6 Lưu Thị Minh HươngVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 02 tháng 01 03 tháng 01 0945836378
7 Nguyễn Văn TânVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 03 tháng 01 04 tháng 01 0912932609
8 Hoàng Thị HuyềnVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 04 tháng 01 05 tháng 01 0912727038
9 Vũ Thị ThanhVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 05 tháng 01 06 tháng 01 0912727038
10 Nguyễn Văn TânVũ Mạnh Trường (Bảo vệ) 06 tháng 01 07 tháng 01 0912932609

 

Nhà trường trân trọng kính báo với UBND xã Nam Lợi đế phối hợp thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng trong dịp tết Kỷ Hợi – 2019.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nam Lợi, ngày 25 tháng 01 năm 2019

                                                                    Hiệu trưởng

                                                                   

 

 

                                                                Lưu Thị Minh Hương