Lịch công tác Tuần 39

Tháng Sáu 3, 2018 7:47 sáng

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 39              Năm học 2017-2018                        

Từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 04.6.2018 Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 GH + YT   GH
Thứ Ba -05.6.2018 – Hoàn thiện hồ sơ thi đua nhà trường. HT + YT   HP
Thứ Tư  06.6.2018   GH + YT   Nộp báo cáo tuyển sinh lớp 1.Nộp hồ sơ thi đua năm học 2017-2018 HP + VT
Thứ Năm  07.6.2018   HP + YT   HT + VT
Thứ Sáu 08.6.2018   GH+ YT   HT + VT

Lịch tuần 39: LỊCH-CÔNG-TÁC- tuần 39