Lịch công tác tuần 38

Tháng Năm 29, 2017 9:09 sáng

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 38                                           Trực Tuần:

Từ ngày 29/5/2017 đến 03/6/2017

Phát thưởng và tổng kết năm học.

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 29.5.2017 Phát thưởng HS năm học 2016-2017  GH + KT   HP + KT
Thứ Ba 30.5.2017 Tổng kết năm học 2016-2017  GH + KT GH + KT
Thứ Tư  31.5.2017 Hoàn thiện hồ sơ thi đua GH + VT GH + KT
Thứ Năm  01.6.2017 GH + YT GH + YT
Thứ Sáu 02.6.2017 HT + VT HP + VT
Thứ Bẩy 03.6.2017 GH