Lịch công tác tuần 38

Tháng Năm 24, 2018 3:45 chiều

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 38              Năm học 2017-2018                        

Từ ngày 21/5/2018 đến 26/5/2018

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 28.5.2018 CBGVNV hoàn thiện sản phẩm STEM. GH + YT   GH + VT
Thứ Ba -29.5.2018 – HT Dự tổng kết năm học và đón Huân chương tại trường TH Nam Mỹ.- Hoàn thiện hồ sơ thi đua nhà trường. HT + YT   HP + VP
Thứ Tư  30.5.2018   HP + YT   HP + VT
Thứ Năm  31.5.2018   GH + YT   GH + VT
Thứ Sáu 01.6.2018 CBGVNV hoàn thiện sản phẩm STEM. GH+ YT Tham gia ngày hội STEM: BGH, Đức, Hoa, Cúc, Kiên, An, Loan, Đ.Trang, Hạnh và 30 HS lớp 4. HT + VT
Thứ Bẩy 02.6.2018 Tham gia ngày hội STEM: BGH, Đức, Hoa, Cúc, Kiên, An, Loan, Đ.Trang, Hạnh và 30 HS lớp 4.-         Đ.C Thanh lấy hồ sơ lớp 1 tại PGD. HT + VT Tham gia ngày hội STEM: BGH, Đức, Hoa, Cúc, Kiên, An, Loan, Đ.Trang, Hạnh và HS 30 lớp 4. GH + VT
Chủ nhật03.6.2018 –         Ra quân VS môi trường: Tất cả CBGVNV.-         Trang trí (Tuyển sinh lớp 1)     GH + VT
Thứ Hai 04.6.2018 –         Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019: BGH, GV lớp 1, Hoa, Tân, KT.-         Chiều 06.6 nộp BC     GH + YT

Mời các thày cô Dowload lịch công tác tại đây: LỊCH-CÔNG-TÁC- tuần 38