Lịch công tác tuần 31 (từ 29.6 – 04.7.2020)

Tháng Sáu 25, 2020 5:07 chiều

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 31                                Trực Tuần: Khu A: 4B; Khu B: 4C

Từ ngày 29/6/2020 đến 04/7/2020

  • LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 29/6/2020 – KT cuối năm Khối 3, 4. GH + VP – KT cuối năm Khối 2. GH + VP
Thứ Ba 30/6/2020 – KT cuối năm Khối 1, 5 GH + VP – Chấm bài KT cuối năm tại khu A (Tất cả CBGVNV) GH + VP
Thứ Tư  01/7/2020 – Lên lớp. GH + VP – Hội ý tổ trưởng, tổ phó CM tại khu A về các tiêu chí thi đua.– Họp tổ chuyên môn bình thi đua (tại khu A). GH + VP
Thứ Năm  02/7/2020 – Lên lớp. GH + VP – Họp liên tịch bình thi đua (tại khu A). TP BGH, Tổ trưởng, tổ phó CM, CTCĐ, 2TPTĐ, KT GH + VP
Thứ Sáu 03/7/2020 – Lên lớp.Hội ý GV GH + VP GV hoàn thiện hồ sơ thi đua. GH + VP
Thứ Bảy 04/7/2020 BGH, KT, BCHCĐ, Oanh làm hồ sơ thi đua. GH + VP
Chủ nhật  Họp PHHS cuối năm học.

Mời các thày cô Dowload lịch công tác tại đây: LỊCH CÔNG TÁC tuần 31 (từ 29.6 – 04.7)