Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 22.6 – 27.6.2020)

Tháng Sáu 19, 2020 3:43 chiều

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 30                                 Trực Tuần: Khu A: 4A; Khu B: 3D

Từ ngày 22/6/2020 đến 27/6/2020

  • Thực hiện chương trình tuần 33.
  • LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 22/6/2020 – Lên lớp.

– GV dạy lớp 1 Tập huấn trực tuyến (các ngày trong tuần).

GH + VP – Lên lớp. GH + VP
Thứ Ba 23/6/2020 – Lên lớp. GH + VP – Lên lớp. GH + VP
Thứ Tư  24/6/2020 – Lên lớp. GH + VP – SHCLB+KNS Poki

-GV nộp bản tự đánh giá GV năm học 2019-2020 cho tổ trưởng chuyên môn.

GH + VP
Thứ Năm  25/6/2020 – Lên lớp. GH + VP – Lên lớp.

–         KT sức khỏe HS: đ.c Tân+Ánh

GH + VP
Thứ Sáu 26/6/2020 – Lên lớp.

– Hội ý GV khu A.

GH + VP – Lên lớp.

– Hội ý GV khu B.

GH + VP
Thứ Bảy 27/6/2020 – SHCM GH + VP
Chủ nhật 28/6/2020

Mời các thày cô Dowload lịch công tác tại đây: LỊCH CÔNG TÁC tuần 30 (từ 22.6 – 27.6)