Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 15.6-20.6.2020)

Tháng Sáu 16, 2020 4:30 chiều

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 29                                 Trực Tuần: Khu A: 3C; Khu B: 4D

Từ ngày 15/6/2020 đến 20/6/2020

  • Thực hiện chương trình tuần 32.
  • LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 15/6/2020 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp.– Kiểm tra nội bộ: KT toàn diện và KT chuyên đề (các ngày trong tuần) GH + VP
Thứ Ba 16/6/2020 – Lên lớp. GH + VP – Lên lớp. GH + VP
Thứ Tư  17/6/2020 – Lên lớp. GH + VP – SHCLB+KNS Poki GH + VP
Thứ Năm  18/6/2020 – Lên lớp.-Tập huấn đại trà cho GV lớp 1. GH + VP – Lên lớp.-Tập huấn đại trà cho GV lớp 1 GH + VP
Thứ Sáu 19/6/2020 – Lên lớp.-Tập huấn đại trà cho GV lớp 1.– Hội ý GV khu A. GH + VP – Lên lớp.-Tập huấn đại trà cho GV lớp 1– Hội ý GV khu B. GH + VP
Thứ Bảy 20/6/2020 – SHCLB+KNS Poki GH + VP
Chủ nhật 21/6/2020

Mời các thày cô Dowload lịch công tác tại đây: LỊCH CÔNG TÁC tuần 29 (từ 15.6 – 20.6)