Lịch công tác tuần 07

Tháng Mười 11, 2019 10:12 sáng

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 07                                  Trực Tuần: Khu A: 3A; Khu B: 2E

Từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019

  • Thực hiện chương trình tuần 07
  • GV Làm phổ cập; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 14/10/2019 – Chào cờ- Lên lớp GH + VP – Lên lớp  GH + VP
Thứ Ba 15/10/2019 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp– Kiểm kê CSVC đầu năm học. GH + VP
Thứ Tư  16/10/2019 – Lên lớp GH + VP + Dạy KNS Poki + Hoạt động CLB GH + VP
Thứ Năm  17/10/2019 – Lên lớp. 

Duyệt phổ cập tại PGD : đ.c Huyền, Thúy

GH + VP – Lên lớp.– Giao ban giám hiệu tại NL GH + VP
Thứ Sáu 18/10/2019 – Lên lớp– Hội ý GV khu A– Giáo viên K4, 5 nộp đề thi (Luyện toán tuổi thơ).  

Duyệt quyết toán ngân sách từ tháng 1->8/2019 tại PGD: đ.c Thảo+Oanh

GH + VP – Lên lớp– Hội ý GV khu B GH + VP
Thứ Bảy 19/10/2019 SHCM theo tổ GH + VP    
Chủ nhật20/10/2019        

 

 

Mời các thày cô Dowload lịch công tác tại đây: