Lịch công tác tuần 06

Tháng Mười 3, 2019 4:44 chiều

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 06                                  Trực Tuần: Khu A: 2C; Khu B: 2A

Từ ngày 07/10/2019 đến 13/10/2019

  • Thực hiện chương trình tuần 05
  • GV Làm phổ cập; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 07/10/2019 – Chào cờ– Lên lớp GH + VP – Lên lớp

 KT nội bộ (trong tuần):

+KTTD: đ.c Vĩ, Lan Anh.

+ KTCĐ: đ.c T.Huyền, Dịu

GH + VP
Thứ Ba 08/10/2019 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp

– Đ.C Tân, Ánh khám SK đầu năm cho HS.

GH + VP
Thứ Tư  09/10/2019 – Lên lớp GH + VP + Dạy KNS Poki + Hoạt động CLB

+ GV nộp DS CLB các loại; DS đội tuyển TTT.

GH + VP
Thứ Năm  10/10/2019 – Lên lớp.  GH + VP – Lên lớp.– Giao ban giám hiệu tại NL GH + VP
Thứ Sáu 11/10/2019 – Lên lớp– Hội ý GV khu A GH + VP – Lên lớp– Hội ý GV khu B GH + VP
Thứ Bảy 12/10/2019 SHCM theo tổ GH + VP
Chủ nhật13/10/2019    

Mời các thày cô Dowload lịch công tác tại đây: LỊCH-CÔNG-TÁC-tuần-06