Lịch công tác tuần 05

Tháng Chín 26, 2019 2:32 chiều

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 05                                  Trực Tuần: Khu A: 2B; Khu B: 3A

Từ ngày 30/9/2019 đến 06/10/2019

  • Thực hiện chương trình tuần 5
  • GV Làm phổ cập; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 30/9/2019 – Chào cờ– Lên lớp GH + VP – Lên lớp  GH + VP
Thứ Ba 01/10/2019 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư  02/10/2019 – Lên lớp GH + VP +Viết bài chữ đẹp số 1+ Dạy KNS Poki + Hoạt động CLB GH + VP
Thứ Năm  03/10/2019 – Lên lớp. GH + VP – Lên lớp.– Giao ban giám hiệu tại NL GH + VP
Thứ Sáu 04/10/2019 – Lên lớp– Hội ý GV khu A.  – Duyệt cải cách tiền lương theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ (đ.c Oanh, Thảo) GH + VP – Lên lớp– Hội ý GV khu B GH + VP
Thứ Bảy 05/10/2019 – SHCM theo tổ và GV làm phổ cập. GH + VP
Chủ nhật06/10/2019    

Mời các thày cô Dowload lịch công tác tại đây: LỊCH-CÔNG-TÁC-tuần-05