Lịch công tác tuần 04

Tháng Chín 19, 2019 8:10 sáng

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 04                                   Trực Tuần: Khu A: 2A; Khu B: 4D

Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019

  • Thực hiện chương trình tuần 4
  • GV Làm phổ cập; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 23/9/2019 – Chào cờ– Lên lớp GH + VP – Lên lớp  GH + VP
Thứ Ba 24/9/2019 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư  25/9/2019 – Lên lớp GH + VP – Dạy KNS Poki, CLB GH + VP
Thứ Năm  26/9/2019 – Lên lớp– Kiểm tra việc thực hiện Chương trình của GV (BGH).HT họp BCH đảng ủy xã. GH + VP – Lên lớp– Giao ban giám hiệu tại NL GH + VP
Thứ Sáu 27/9/2019 – Lên lớp– HT+CH Hội họp tại TH Hồng Quang– Hội ý GV khu A GH + VP – Lên lớp– Hội ý GV khu B GH + VP
Thứ Bảy 28/9/2019 – SHCM  GH + VP
Chủ nhật29/9/2019  Họp PHHS (Khu A)  HT +KT  Họp PHHS (Khu B)  HT +KT


Mời các thày cô Dowload lịch công tác tại đây: LỊCH-CÔNG-TÁC-tuần-04