Lịch công tác tuần 03

Tháng Chín 12, 2019 4:43 chiều

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 03                                   Trực Tuần: Khu A: 5A; Khu B: 4C

Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019

  • Thực hiện chương trình tuần 3
  • GV Làm phổ cập; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 16/9/2019 – Chào cờ– Lên lớp GH + VP – Lên lớp  GH + VP
Thứ Ba 17/9/2019 – Lên lớp GH + VP – Lên lớp GH + VP
Thứ Tư  18/9/2019 – Lên lớp GH + VP – Dạy KNS Poki và CLB GH + VP
Thứ Năm  19/9/2019 – Lên lớp. GH + VP – Lên lớp– Giao ban giám hiệu tại NL GH + VP
Thứ Sáu 20/9/2019 – Lên lớp– Hội ý GV khu A GH + VP – Lên lớp– Hội ý GV khu B

– Họp Ban thường trực hội CMHS tại NL

GH + VP
Thứ Bảy 21/9/2019 – Học tập nhiệm vụ năm học 2019-2020 (NL) GH + VP
Chủ nhật22/9/2019  

Mời các thày cô Dowload lịch công tác tại đâyLỊCH-CÔNG-TÁC-tuần-03