Lịch công tác từ 11.6.2018 đến 16.6.2018

Tháng Sáu 8, 2018 10:24 sáng

LỊCH CÔNG TÁC:                                   Năm học 2017-2018                        

Từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018

Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 11.6.2018   GH + YT   GH
Thứ Ba -12.6.2018   HT + YT   HP
Thứ Tư  13.6.2018   GH + YT   HP + VT
Thứ Năm  14.6.2018 Họp Hội đồng. GH + YT   HT + VT
Thứ Sáu 15.6.2018   GH+ YT   HT + VT