KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2017

Tháng Sáu 28, 2017 3:42 chiều
  PHÒNG GD-ĐT HUYỆN NAM TRỰC

     Trường Tiểu học Nam Lợi

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Lợi, ngày  28 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

              Chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2017

 

Thực hiện Hướng dẫn số 535/HD-SGD&ĐT, ngày 12/5/2017 về tổ chức hoạt động hè năm 2017 của Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 110 /KH-PGDĐT, ngày 22 tháng 5 năm 2017 về kế hoạch hoạt động hè 2017 của Phòng GD-ĐT huyện Nam Trực và nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường.

Trường Tiểu học Nam Lợi xây dựng Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
– Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình học bơi chống tai nạn đuối nước, học võ, các hoạt động vui chơi bổ ích.
– Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2017.

– Tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho học sinh trong dịp hè; Giúp các em có kỳ nghỉ an toàn, vui khỏe, bổ ích.
2. Yêu cầu.
– Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh tránh áp đặt.
– Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội cho học sinh; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
1. Phối hợp bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
Nhà trường chủ động phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội xã Nam Lợi xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

* Bàn giao việc quản lý học sinh về địa phương và gia đình

Thời gian: ngày 29/05/2017

* Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động hè trong nhà trường.

Học sinh nghỉ hè tại gia đình và địa phương từ ngày 30/5/2017

Trong thời gian này: Nhà trường vẫn mở cổng trường lấy sân trường làm sân chơi cho học sinh và các phòng Thư viện, Tin học để tạo điều kiện cho học sinh và nhân dân đến học tập, nghiên cứu.
2. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức pháp luật. 
2.1. Triển khai các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2017.
2.2. Tổ chức các hoạt động tham quan học tập, các di tích lịch sử, văn hóa… giao lưu với cựu chiến binh, các cán bộ cách mạng lão thành; tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, đặc biệt tiếp tục chăm sóc di tích lịch sử văn hóa, cách mạng và công trình ghi công liệt sỹ (Dọn vệ sinh, làm cỏ khu nghĩa trang liệt sỹ Nam Lợi).
2.3. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè cho học sinh, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh…; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; phòng chống ma tuý; phòng chống tội phạm; phòng chống các tệ nạn xã hội; phòng chống xâm hại, lạm dụng trẻ em, giáo dục kỹ năng sống theo  chương trình giáo dục Kĩ năng sống POKI, kỹ năng giao tiếp cho học sinh …

2.4. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Công an, Chính quyền địa phương, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những học sinh chưa ngoan. Phối hợp với gia đình quản lý con em trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như buôn bán sử dụng ma tuý, đua xe, đánh điện tử và các tệ nạn xã hội khác.
3. Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.
3.1. Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở câu lạc bộ, thư viện, nhà văn hoá, sân chơi thể thao… của địa phương, nhà trường.
3.2. Căn cứ điều kiện của nhà trường và nguyện vọng của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường chủ động phối hợp với các trung tâm dạy võ của tỉnh về dạy võ cho HS.

3.3 Tổ chức các hoạt động giao lưu trong trường lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian phù hợp lứa tuổi học sinh.
3.4 Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khoẻ.
3.4 Bố trí cán bộ mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo, tài liệu…
4. Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục Kĩ năng sống POKI trong hè 2017 cho học sinh.
Tổ chức cho học sinh thực hiện chương trình giáo dục kĩ năng sống POKI theo dự kiến của Phòng GD-ĐT huyện chỉ được triển khai sau ngày 17/ 7 / 2017  trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc học sinh học thêm trong dịp hè dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2017 – 2018 và tổ chức ôn tập văn hóa.

– Thời gian từ ngày 17/07/2017 đến ngày 02/08/2017 là 12 buổi.

– Nội dung:

+ Dạy kỹ năng sống theo phần mềm của công ty Poki cấp phép cho giáo viên đăng ký dạy, học sinh đăng ký học (đã đăng kí với PGD)

+ Tổ chức cho học sinh học caau lạc bộ Mỹ thuật.

– Đối tượng:

+ Học sinh từ khối 1 đến khối 5: Đã đăng ký vào ngày 28/05/2017 của phụ huynh.

+ Giáo viên: Những đ/c GV đã đăng ký.

4) Phân công cán bộ giáo viên trực trường trong hè 2017.

STT Họ và tờn Chức vụ GV kết hợp Thời gian Ghi chỳ
1 Lưu Thị Minh Hương HT GV tổ 1 Từ 01/6 đến 15/6
Vũ Thị Thanh VP
2 Hoàng Thị Huyền PHT GV tổ 2 + 3 Từ 16/6 đến 31/6
Nguyễn Văn Tân YT
3 Lưu Thị Minh Hương HT GV tổ 4 + 5 Từ 01/7 đến 15/7
Nguyễn Thị Kiều Oanh KT
4 Hoàng Thị Huyền PHT GV môn ít giờ Từ 16/7 đến 15/8
Vũ Thị Thanh VP
5 Vũ Thị Thanh Làm công việc trực thư viện và phát hành sách trong hè
6 Nguyễn Thị Kiều Oanh Làm công việc kế toán trong hè 2017

 

Nam Lợi, ngày 29 tháng 5 năm 2017

  1. Nhà trường

Hiệu trưởng

 

 

                                                                                             Lưu Thị Minh Hương

 

Mời các Thầy cô Dowload Kế hoạch tại đây: Ke hoach hoat dong He 2017 Nam Loi