Tổ chức

thong-bao_1473215261

Chi bộ trường Tiểu học Nam Lợi.

Chi Bộ Trường Tiểu học Nam Lợi DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM LỢI STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 1 Lưu Thị Minh Hương Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng 2