Tin tức

20180905_081742

Lịch công tác tuần 07

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 07 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 3A Từ ngày 15/10/2018 đến 20/10/2018 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 07; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…
received_174615970092878

Lịch công tác tuần 06

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 06 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 2C Từ ngày 08/10/2018 đến 13/10/2018 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 06; Duyệt Phổ cập. Hội nghị công chức – viên chức năm học 2018-2019. LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
images

Lịch công tác tuần 05

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 05 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 2B Từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 05; Duyệt Phổ cập. Tập huấn CSDL giáo dục; Khảo sát HS TDTT. Ra quân LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực…
received_262286597759694[1]

VIẾNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

       Cùng với khí thế của cả dân tộc ra trận, những người con Nam Lợi đã phát huy truyền thống anh dũng của quê hương văn hiến giàu truyền thống cách mạng…
20180905_081441

Báo cáo công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10.2018

PHÒNG GD &ĐT NAM TRỰC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NAM LỢI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BÁO CÁO (Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ…
20180905_080748

Lịch công tác tuần 04

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 04 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 2A Từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 04; GV làm Phổ cập. Tập huấn chuyên môn. LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày
IMG_20180805_112318

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3.

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 03 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 5B Từ ngày 19/9/2018 đến 23/9/2018 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 02; GV làm Phổ cập. Học tập nhiệm vụ năm học. LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ…
20180905_085018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 02 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 5A Từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 02; GV làm Phổ cập. Họp PHHS LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng