Thông báo nhà trường

IMG_20180805_112330

Lịch công tác tuần 5 (Hè)

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 05 (Hè)                                            Trực Tuần: 3B Từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018 Ôn tập hè, rèn nền nếp trường lớp. GV làm Phổ cập. LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều
IMG_4206

Lịch công tác tuần 04 (hè)

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 04 (Hè)                                            Trực Tuần: 3A Từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018 Ôn tập kiến thức, rèn nền nếp trường lớp cho HS. Thành lập HĐTQ trường LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực…
IMG_20170602_084900

Lịch công tác Tuần 03 (Hè)

  LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 03 (Hè)                                            Trực Tuần: 2C Từ ngày 30/7/2018 đến 05/8/2018 Thực hiện chương trình GD KNS Poki. LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai…
images

lỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (Hè)

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 02                                            Trực Tuần: 2B Từ ngày 23/7/2018 đến 27/7/2018 Thực hiện chương trình GD KNS Poki. LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 23.7.2018
images

Lịch công tác tuần 01 (Hè) NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 01  (Hè)                                       Trực Tuần: 2A Từ ngày 16/7/2018 đến 20/7/2018 Tập trung HS, GV nhận lớp, VS trường lớp. Thực hiện chương trình GD KNS Poki. LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực…
images

Lịch công tác từ 11.6.2018 đến 16.6.2018

LỊCH CÔNG TÁC:                                   Năm học 2017-2018                         Từ ngày 11/6/2018 đến 16/6/2018 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 11.6.2018   GH + YT   GH Thứ Ba -12.6.2018   HT + YT  
thong-bao_1473215261

Phân công trực hè 2018

UBND xã Nam Lợi                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường tiểu học Nam Lợi                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG TRONG DỊP HÈ 2018
images

Lịch công tác Tuần 39

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 39              Năm học 2017-2018                         Từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018 Thứ / Ngày Buổi sáng Trực…