Thông báo nhà trường

72672029_506536266848784_8222532566830284800_n

Lịch công tác tuần 08

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 08                                 Trực Tuần: Khu A: 3C; Khu B: 1C Từ ngày 21/10/2019 đến 27/10/2019 Thực hiện chương trình tuần 08 GV Làm phổ cập; LĐVS…
20190126_090903

Lịch công tác tuần 07

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 07                                  Trực Tuần: Khu A: 3A; Khu B: 2E Từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019 Thực hiện chương trình tuần 07 GV…
71227552_2488971837989105_2666622508345589760_n

Lịch công tác tuần 06

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 06                                  Trực Tuần: Khu A: 2C; Khu B: 2A Từ ngày 07/10/2019 đến 13/10/2019 Thực hiện chương trình tuần 05 GV Làm phổ cập; LĐVS…
20181119_092409

Lịch công tác tuần 05

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 05                                  Trực Tuần: Khu A: 2B; Khu B: 3A Từ ngày 30/9/2019 đến 06/10/2019 Thực hiện chương trình tuần 5 GV Làm phổ cập; LĐVS…

Lịch công tác tuần 04

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 04                                   Trực Tuần: Khu A: 2A; Khu B: 4D Từ ngày 23/9/2019 đến 28/9/2019 Thực hiện chương trình tuần 4 GV Làm phổ cập; LĐVS…
70263953_379822962709490_6019367004299853824_n

Lịch công tác tuần 03

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 03                                   Trực Tuần: Khu A: 5A; Khu B: 4C Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019 Thực hiện chương trình tuần 3 GV Làm phổ cập; LĐVS…