Thời khóa biểu

images

Lịch công tác tuần 02

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 02, Năm học 2017-2018                               Trực Tuần: 5C Từ ngày 11/9/2017 đến 16/9/2017 Thực hiện chương trình tuần 02. LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ…

Báo cáo công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9.2017

PHÒNG GD &ĐT NAM TRỰC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NAM LỢI                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BÁO CÁO (Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ…

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Chính tả Địa lí 2 Tiếng Anh Toán Tin học Toán Tập làm Văn

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Tiếng Anh 2 Âm nhạc Luyện từ& Câu Toán Khoa học Kĩ…