LỊCH CÔNG TÁC

IMG_20190212_094655

Lịch công tác tuần 25

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 25 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 2C Từ ngày 18.02.2019đến  23.02.2019 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 24; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
IMG_20190212_094641

Lịch công tác tuần 24

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 24 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 2B Từ ngày 18.02.2019đến  23.02.2019 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 24; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
20190126_084730

Lịch công tác tuần 23

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 23 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 2A Từ ngày 11.02.2019đến  16.02.2019 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 23; Trồng cây đầu xuân, LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban
hinh-nen-tet-2019-4

Lịch công tác tuần 22

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 22 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 5B Từ ngày 28/01/2019 đến  31/01/2019 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 22; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…
20180331_161443

Lịch công tác tuần 21

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 21 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 5A Từ ngày 21/01/2019 đến  26/01/2019 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 21; Sơ kết học kỳ I+Sơ kết CLB LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày
20180905_084923

Lịch công tác tuần 20

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 20 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 4B Từ ngày 14/01/2019 đến  20/01/2019 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 20; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…
received_244940072863542

Báo cáo công tác tháng 12.2018; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01.2019

PHÒNG GD &ĐT NAM TRỰC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NAM LỢI                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BÁO CÁO (Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ tháng…
IMG_20181117_103551

Lịch công tác tuần 19

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 19 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 4A Từ ngày 07/01/2019 đến  13/01/2019 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 19; KT VSCĐ HK 1 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực…
images

Lịch công tác tuần 18

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 18 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 3B Từ ngày 31/12/2018 đến  05/01/2019 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 18; KT cuối HK 1 LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực…
20181119_092735

Lịch công tác tuần 17

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 17 (Năm học 2018-2019)                                 Trực Tuần: 3A Từ ngày 24/12/2018 đến  29/12/2018 Lên lớp, thực hiện chương trình tuần 17; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm. Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực…