LỊCH CÔNG TÁC

1038e99736adc4f39dbc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 34            Trực Tuần: Khu A: 2B; Khu B: 3C Từ ngày 04/5/2021 đến 09/5/2021 Thực hiện chương trình tuần 34. Rèn kỉ…
f4ac3e0ed29120cf7980

Lịch công tác tuần 33

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 33            Trực Tuần: Khu A: 2A; Khu B: 2D Từ ngày 26/4/2021 đến 02/5/2021 Thực hiện chương trình tuần 33. Rèn kỉ cương trường lớp, LĐVS…
ecd65d74824e7010295f

Lịch công tác tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 32             Trực Tuần: Khu A: 1C; Khu B: 2C Từ ngày 19/4/2021 đến 25/4/2021 Thực hiện chương trình tuần 32. Khảo sát HS theo hướng PTNL.
Hình ảnh HS đọc sách

Lịch công tác tuần 31

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 31              Trực Tuần: Khu A: 1B; Khu B: 1E Từ ngày 12/4/2021 đến 18/4/2021 Thực hiện chương trình tuần 31. Thi Toán tuổi thơ cấp Huyện.
b854edcfbac6499810d7 (1)

Lịch công tác tuần 30

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 30              Trực Tuần: Khu A: 1A; Khu B: 5D Từ ngày 05/4/2021 đến 11/4/2021 Thực hiện chương trình tuần 30. Thi IOE, Violympic cấp quốc gia .
z2391148369604_b4faf944e20587fb811125026790d9f1

Lịch công tác tuần 29

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 29              Trực Tuần: Khu A: 5B; Khu B: 4D Từ ngày 29/3/2021 đến 04/4/2021 Thực hiện chương trình tuần 29. Rèn kỉ cương trường lớp, LĐVS…
z2391128756157_ffffb4e9ead6ceac13065f5e1375e78f

Lịch công tác tuần 28

LỊCH CÔNG TÁC: Tuần 27               Trực Tuần: Khu A: A; Khu B: 3D Từ ngày 22/3/2021 đến 28/3/2021 Thực hiện chương trình tuần 28. Rèn kỉ cương trường lớp, LĐVS…