Hoạt động đoàn – đội

received_262286597759694[1]

VIẾNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

       Cùng với khí thế của cả dân tộc ra trận, những người con Nam Lợi đã phát huy truyền thống anh dũng của quê hương văn hiến giàu truyền thống cách mạng…
20180427_155822

Lễ kết nạp đội viên mới năm học 2017-2018

Thực hiện chương trình công tác Đội của Liên đội, được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Liên đội Trường Tiểu học Nam Lợi đã long trọng tổ chức Lễ Kết nạp Đội…