BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNGTIỂU HỌC NAM LỢI

Hiệu trưởng : Lưu Thị Minh Hương. Ngày tháng năm sinh : 20 tháng 8 năm 1974. Nguyên quán : Nam Hồng – Nam Trực – Nam Định. Trú quán : Nam Lợi – Nam Trực – Nam Định. Trình độ chuyên môn : Đại…